top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Afazja dziecięca- jak wygląda diagnoza ?


Tak step by step - jak to mówią, przybliżę Wam jak przebiega proces diagnostyczny Agenta z afazją. Dziś, coraz częściej Nasi Agenci diagnozowani są jako afatycy. Warto więc wiedzieć więcej na ten temat ! :).


Jaka jest definicja afazji ? Jaka jest jej przyczyna ? Jakie są jej rodzaje? Na co zwrócić uwagę u Agenta ? Na te pytania odpowiedź znajdziecie o - tu - https://www.panipedagog.com/post/par%C4%99-s%C5%82%C3%B3w-o-afazji


Teraz czas na wspomnianą wyżej diagnostykę. Do działa więc :).


Po pierwsze primo

Rodzice/opiekunowie udają się z Agentem do poradni pp.


Dlaczego ?


Bo u Agenta zauważyli, że w okresie wczesnego dzieciństwa przestał mówić lub mowa zatrzymała się nagle lub jego mowa nie rozwija się tak jak mowa rówieśników lub Agent ma trudności z mówieniem, mowa jest niezrozumiała lub Agent nie rozumie, co do niego się mówi - ma trudności, aby Nas zrozumieć.


Z kolei starszy Agent może mieć trudności z uczeniem się, pisaniem czy czytaniem.


Dużo tych "lubów" ale afazja jest złożona i troochę różniastych niepokojących Nas symptomów ma.


Następnie z Agentem jest przeprowadzane badanie logopedyczne i/lub neurologopedyczne.


Po drugie primo

Spec czyli logopeda lub/i neurologopeda ocenia poziom mowy i przeprowadza dość głęboki wywiad z rodzicami i opiekunami. Później dokonuje oceny zaburzeń językowych i ich stopnia.

Po trzecie primo

Trzeba sprawdź czy niedokształcenie mowy, które ma typ afazji

nie jest powiązane z innymi dysfunkcjami i dlatego potrzebna jest pogłębiona diagnostyka czyli badania psychologiczne, neurologiczna czy słuchu. Trzeba wykluczyć :


-niepełnosprawność intelektualną

-autyzm i inne zaburzenia ze spektrum

-niedosłuch

-dyzartrię ( trudności związane z mową, powstałe przez chorobę neurologiczną)

-mutyzm

-proste opóźnienia rozwoju mowy

-zaniedbania środowiskowe


Mogą też istnieć zaburzenia współistniejące czyli min. dziecięce porażenie mózgowe.


I teraz tak, jeśli badanie wykonane przez neurologa i wynik badań neuroobrazowego typu EEG,TK, MRI, pokazują uszkodzenie mózgu w ośrodkach, które odpowiadają za rozwój mowy to lekarz wystawia zaświadczenie o afazji.

Zadaniem rodziców/ opiekunów jest złożenie tego papióra wraz z innymi dokumentującymi papiórami do Zespołu Orzekającego Poradni.

Po co ?

Po to, aby uzyskać papiór jakim jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową w tym z afazją.


Aleee może być też tak, że inne zaburzenia zostaną wykluczone, a w badaniu neurologicznym wszystko jest w porządku i nie zdiagnozowano afazji lecz niedokształcenia mowy o typie afazji wtedy warto, aby Agent miał terapię logopedyczną.


Wtedy Nasz Agent otrzymuje opinie pp, w której jak już wiecie, znajdują się wskazówki i zalecenia do pracy z Agentem w domu i w placówce.


Jeśli, dajmy na to. po roku terapii nie ma zamierzonych celi lub są znikome to wtedy znowu wracamy do prima 1 :).


Pamiętajcie ! U małych Agentów potrzeba czasu, aby zdiagnozować afazję. Trzeba dobrej diagnozy i czasu, aby ją odróżnić od opóźnienia mowy i zaniedbań środowiskowych!


Mam nadzieje, że choć trochę przybliżyłam Wam proces diagnostyczny afazji dziecięcej !


W kolejnym poście z tego cyklu przybliżę Wam metody i sposoby pracy z takimi Agentami ! :)1522 wyświetlenia0 komentarzy

Commenti


bottom of page