top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Cykl Poradyczne PapióryDziś na czynniki pierwsze rozłożę Wam papiór jakim jest :Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne.

Do działa ! :). Bo papiór dość ciężkich gabarytów, że tak powiem. Ale trzeba działać :)!.


*Kogo dotyczy papiór?

Agenta, który jest zagrożony niedostosowaniem społecznym lub niedostosowany społecznie ,może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi, na powyższy fakt.


*Kto może wydać ten papiór?

Papiór ten wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.


*Co w tym papiórze znajdziemy?

Znajdziemy w tym papiórze :

-rzecz jasna diagnozę, zalecenia i uzasadnienie

-zalecane warunki sprzyjające realizacji potrzeb edukacyjnych

-formy stymulacji

-formy terapii

-uprawnienia

-rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron Agenta

-najbardziej korzystne dla Agenta formy kształcenia specjalnego wraz z wymienieniem np. młodzieżowe ośrodki socjoterapii,czy ośrodki wychowawcze.


Uwaga,uwaga, uwaga nauczyciele, wychowawcy, spece ! :).


Mega ważne jest doookładne, rzetelne zapoznanie się z tym papiórem !


Dlaczego ?

Ponieważ czasami zdarza się, że Agent, który ma taki papiór i w papiórze jest napisane, że ma KS z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, sam nie przejawia cech niedostosowania społecznego!.

Dlaczego part 2 ?

A no dzieje się tak w przypadku Agentów, którym to z uwagi na sytuację w domu, lub jak kto woli rodzinną, czyli uzależnienia rodziców/opiekunów prawnych, niekorzystne warunki rozwoju, interwencje w miejscu zamieszkania czy też niewydolność wychowawczą rodziców/opiekunów prawnych wydano taki papiór, aby mogli np. przebywać w odpowiedniej placówce !.


Moi Drodzy nauczyciele, wychowawcy, spece patrzcie szerzej, że tak napisze, nie tylko przez pryzmat tego papióra ! :).


185 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page