top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Cykl Poradyczne Papióry


Leci do Was piguła oświadczeniowa rodzica/ opiekuna. Dotyczy ona zapoznania się z Arkuszem Efektywności Udzielanej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz zgody na jej dalsze udzielanie wraz z formami, metodami i sposobami proponowanymi przez wychowawców i speców :)


Znajdziecie ją w zdjęciu ;)

982 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page