top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Cykl Poradyczne Papióry- opinia psychologiczno-pedagogicznaDziś weźmiemy się za drugi, najbardziej w moim mniemaniu, powszechny dokumenty poradyczny czyli opinie psychologiczno - pedagogiczną. Do dzieła ! :)


Przejdźmy więc do konkretów ! :)


*Opinia to jeden z podstawowych poradycznych dokumentów, co już wspomniałam :)


*Opinia jest taką odpowiedzią, stanowiskiem w sprawie, z którą został Nasz Agent zgłoszony do poradni


*Opinia zawiera diagnozę, której to dokonali specjaliści - czyli psycholog, pedagog, logopeda lub inny spec


*Zostają w niej jasno wskazane i określone indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne Agenta


*Zostają w niej jasno wskazane i określone możliwości psychofizyczne Agenta


* W opinii zawarte są również :


-wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z Agentem lub pełnoletnim Agentem


-wskazania dla rodziców dotyczące pracy z ich osobistym Agentem :)


-wskazania dla pełnoletniego ucznia


Wszystkie wskazania mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania ucznia oraz pomóc rozwiązać zgłaszany problem


Dzięki nim również wiemy jak pracować z Agentem w placówkach czy domach :)


Zalecane formy pomocy czyli np. zajęcia z logo, zkk i całą resztę znajdziecie o - tu -https://www.panipedagog.com/post/zaj%C4%99cia-w-ramach-ppp :)


Pamiętajcie! Może być też tak, że placówka nie prowadzi zajęć np. wspomnianych wyżej logo czy zkk, a w opinii danego Agenta jest, że powinien na nie uczęszczać i co wtedy ?

A no wtedy po przedstawieniu opinii placówka takie zajęcia ma obowiązek zorganizować.


Pamiętajcie ! Dla placówki opinia ma funkcje opiniującą- dzięki niej po prostu (w teorii - wybaczcie) wiemy jak mamy pracować z Agentem i obligatoryjną- cała Rada Pedagogiczna realizuje to, co zostało napisane w pracy z Agentem ! :)


Data ważności ?


To nie produkt, z datą przydatności do spożycia- taki żarcik :)


A tak serio to opinia nie ma terminu ważności bo wynika z bieżących potrzeb Agenta, a nie ze swojej daty. Może jednak wskazywać datę kolejnego badania. Wiąże się on z przeprowadzeniem określonego testu. Stąd przyjmuje się, że czas, do przeprowadzenia następnego badania wynosi minimum od 1 roku do 2 lat.


Pamiętajcie! Żeby objąć Agenta pomocą psychologiczno- pedagogiczną w placówce NIE JEST KONIECZNA opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawę prawną macie tu - Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)ogłoszoną dnia 22 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.


I piguła opiniowa gotowa ! :)2348 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page