top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Diagnoza psychologiczna

Zaktualizowano: 27 cze 2020


Diagnozę pedagogiczną mamy już za sobą teraz więc kolej na drugą część czyli diagnozę psychologiczną.

Diagnozę psychologiczną przeprowadza psycholog - co jest oczywiste:)

Cele diagnozy :

* poznanie agenta, którego będzie się diagnozować oraz jego zachowań

* określenie możliwości rozwojowych i edukacyjnych agenta

(dostosowanie warunków do jego możliwości)

*poznanie przyczyn, które właśnie powodują trudności w prawidłowym funkcjonowaniu agenta w środowisku rodzinnym czy też szkolnym

*poznanie przyczyn, które właśnie powodują trudności w prawidłowym funkcjonowaniu agenta w relacjach rodzinnych czy też rówieśniczych

Alee takim celem nadrzędnym jest :

*próba podjęcia wyjaśnienia, co tak naprawdę stanowi przyczynę problemów agenta

*odpowiedni dobór sposobów udzielanego wsparcia dla agenta oraz rodziny agenta, które mają za zadanie polepszenie funkcjonowania i niwelowania trudności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem społecznym czy też w relacjach.


Więc widzicie sporą odpowiedzialność Ci psycholodzy mają ;)


Jak wygląda taka diagnoza ?


Przed diagnozą :

*Psycholog mówi o tym jak będzie wyglądała diagnoza

*Wy ( rodzice/ prawni opiekunowie) musicie wyrazić zgodę na diagnozę w proponowanej formie

* No i oczywista oczywistość diagnoza jest wykonywana w bezpośrednim kontakcie z Waszym agentem


Czas trwania :

*zależy od celu diagnozy ale przede wszystkim od predyspozycji i możliwości psychofizycznych agenta

*średni czas to pi razy drzwi 2 godziny

Jak się bada ?

*wywiad z rodzicami/ opiekunami agenta dotyczący jego rozwoju (bez obecności agenta rzecz jasna) :

-jeśli jest taka konieczność czy też potrzeba rodzic/ opiekun dostarcza dokumentacje związaną z agentem i jego stanem zdrowia


*badanie agenta odbywa się w gabinecie lecz bez obecności rodzica/ opiekuna


Pamiętajcie ! W wyjątkowych przypadkach takich jak wiek agenta lub poważna dysfunkcja wskazana jest obecność Wasza podczas badania.


*w trakcie diagnozy wykorzystuje się metody badawcze takie jak : obserwacja, rozmowa kierowana, próby zadaniowe, rysunki agenta i analiza jego własnych wytworów


To długie słowo na W zapewnia możliwość porównania wyników Waszego agenta z normami wiekowymi.


*przydatna będzie też analiza papiórków takich jak opinia

( dla niektórych - informacja) pedagogiczna z placówki agenta (zazwyczaj od wychowawcy) czy też obserwacja w terenie (dajmy na to w przedszkolu), czy też wywiad z osobami, które mają kontakt z agentem (nauczyciele)


Co nam daje ?

A no daje nam wynik diagnozy


Czyli jest to zestawienie wszystkich danych ze wszystkich metod, których spec użył podczas badania i wnioski czyli odpowiedź na problem, który agent posiada.


I widzicie- krótko, łatwo i przyjemnie ( mam nadzieje :)) przebrnęliśmy przez to jak wygląda proces diagnostyczny w przypadku diagnozy psychologiczno- pedagogicznej.


W następnym wpisie z tej tematyki napisze Wam kilka wskazówek związanych ze zgłoszeniem Waszego agenta do poradni oraz to, co w związku z tym należy przygotować:)

941 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page