top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Dyskalkulia

Zaktualizowano: 3 maj 2021Dyskalkulia należy do grupy tzw. „DYS”, a związana jest ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( chyba już domyślacie się czego :)).

Z pięknej łaciny oznacza trudności w liczeniu.


Trudności związane z nauką matematyki mają różnorakie przyczyny :


*obniżony poziom intelektualny

*zaburzenia neurologiczne

*słaba stymulacja okresu wczesnodziecięcego

*błędy dydaktyczne

*dysleksja- z tym, że agent przejawia prawidłowe myślenie matematyczne, ale w związku z zaburzonymi funkcjami percepcyjno- motorycznymi czyli po polskiemu czucia i ruchu może podawać złe wyniki, ma też trudności ze zrozumieniem języka matematycznego, przy przynajmniej przeciętnej umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu.


Objawy czyli, gdy zauważycie u swojego agenta, że :


*zapomina przed skończeniem czytania złożonego zadania tego, co było na początku


*popełnia błędy w odczytywaniu podobnych liczb czyli np. 6 i 9”opuszcza” miejsce pomiędzy liczbami czyli np. 3 14 odczytuje jako trzysta czternaście


*”opuszcza” symbole matematyczne 1,23 i czyli odczytuje jako 123


*ma problemy w rozpoznawaniu i używaniu symboli związanych z liczeniem czyli dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem

*ma problemy z odczytywaniem dużych, wielocyfrowych liczb, a szczególne problemy ma z odczytywaniem liczb, w których występują zera lub zero w środku cyfr np. 9002, 2305


*ma problemy z prawidłowym odczytywaniem liczb czyli błędnie je odczytuje np. 14 jako 41


Ciekawostka! Może być też tak, że agent poprawnie przeczyta nieliczne liczby, a z kolei w innych w odczytywaniu popełni błędy i odczyta w odwrotnej kolejności :)


*ma problemy związane z prawidłowym odczytywaniem pomiarów z map, wykresów czy tabel


*nie potrafi przypomnieć sobie liczb, wyników liczbowych, kształtów geometrycznych , które już poznał


*ma problemy z oceną wartości miejsc dziesiętnych danej liczby


*ma problemy związane z pojęciami związanymi z wagą, przestrzenią, kierunkami, czasem


*ma problemy z rozumieniem pojęć : mniej, więcej czyli z szacowaniem i wnioskowaniem


*ma trudności w uszeregowaniu liczb ze względu na ich wartość czyli nie wie która z liczb jest mniejsza, która większa i która występuję wcześniej, a która później np. czy 31 jest przed 32 czy po


*ma problemy z oszacowaniem, która z liczb jest większa 61 czy 59


*ma problemy z sekwencjami liczb czyli automatycznie nie stwierdza, że cyfra 59 jest o 4 większa od 55 lub ma problemy, ze według określonej zasady ułożyć liczby w ciągu liczbowym


* ma problemy z techniką liczenia, która jest obniżona czyli liczy na placach żeby ogarnąć podstawowe obliczenia


*ma obniżoną pamięć związaną z odniesieniem do prostych faktów liczbowych czyli np. z tabliczką mnożenia


* ma problemy z pamięciowym liczeniem co jest spowodowane z problemami z pamięcią, tą krótkotrwałą czyli jakby tracił z pamięci, liczby, które wykorzystuje licząc


*ma problemy z liczeniem wstecznym czyli np. co 6 zaczynając od 90


*ma problemy z poprawianiem i korygowaniem niedorzecznych wyników czyli nie zauważa błędów np. 123+376 =5033


* ma problemy z wyborem właściwych metod rozwiązywanie problemów i wyborem innej opcji rozwiązania, gdy jedna zawodzi czyli związane jest to ze sztywnością w myśleniu, uczeniu na pamięć, schematycznym odtwarzaniem reguł, definicji, które nie sprawdzą się w żadnym zadaniu.


UF! Spooorrroo tej matmy tu ! :) Ale chciałam Wam trochę przybliżyć na co zwrócić uwagę u Waszych agentów !:)


Pamiętajcie ! Rozpoznanie dyskalkulii zawsze jest potwierdzone wnikliwym, szczegółowym, wieloetapowym i specjalistycznym badaniem Dyskalkulia za nami więc bacznie obserwujcie agentów ! :)


Źródełko moje własne i L. Karin „Dyskalkulia”


584 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page