top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Dziecko z orzeczeniem w przedszkolu

Zaktualizowano: 8 maj 2021Nie będę Was tutaj zanudzać i pisać co to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- bo to Wy już wiecie jak śledzicie wpisy ! :)

Więc przejdę od razu do sedna sprawy :) Dziś będzie taki zestaw podręczny dotyczący agenta z orzeczeniem w przedszkolu :)


A tylko Wam przypomnę, że za organizację pomocy takiemu agentowi odpowiada dyrektor przedszkola :)


Gdy już przecudnej urody papiór - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostanie dostarczone do przedszkola to zaczynamy działać ale jak ? A no tak ! :) :


*Po pierwsze primo :


Realizujemy zalecenia zawarte w orzeczeniu

czyli

organizujemy specjal for ten agent warunki wychowania przedszkolnego, w których bierzemy pod uwagę :

- zalecenia w orzeczeniu

-wyniki WOPFU

-wyniki rozmów z rodzicami - też się przydadzą

-no i IPET- w którym to ładnie zapisujemy

-możemy też zwrócić się o poradę do poradni

-koordynator organizuje spotkania zespołu dla takiego agenta :)

O spotkaniach zespołów możecie poczytać na blogu więc nie będę się tutaj o nich rozwodzić ;)


*Po drugie primo


Stwarzamy warunki do nauki, zapewniamy sprzęt i środki dydaktyczne special for ten agent


-Na pisemny wniosek dyrektora poradnia jest zobowiązana do współpracy z placówką w ustaleniu niezbędnych warunków, sprzętu i środków ( w tym informacyjno-komunikacyjnych), które będą dostosowane do agenta pod względem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych


*Po trzecie primo


Agent będzie miał zorganizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ze względu na nową ustawę jeśli mowa o zajęciach w ramach rewalidacji warto, aby się tam znalazła :

-nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku agenta niewidomego

-nauka języka migowego lub innych wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku agenta niesłyszącego lub z afazją

-zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne

- w zależności od potrzeb – nauka wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku agentów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera


czyli

zakres i formy pomocy mają być dostosowane do każdego agenta i mają być wpisane w IPET, który rodzice podpisują

*Po czwarte primo

INTEGRACJA


ze środowiskiem rówieśników, w tym z agentami pełnosprawnymi


czyli

integracja oparta na wartościach fundamentach. Co tu dużo pisać :) Wszyscy równi na równych prawach :)

*Po piąte primo


Dążenie do samodzielności


czyli

działania z agentami z orzeczeniami nie powinny być traktowane jako działania tu i teraz ! Trzeba patrzeć w przyszłość! Cele powinny być długoterminowe ! Aby agenci nabywali ważnych, kluczowych kompetencji, rozwijali samodzielność, osiągali sukcesy na dalszych etapach edukacyjnych ! :)


Daje Wam słowo jakim wielkim sukcesem jest to, że agent samodzielnie się załatwia, je czy trzyma łyżkę czy się ubiera !


Mały sukces jest tylko dla niektórych małym sukcesem !


Dla innych jest ogroooomnym ! Wiem, co mówię ! :)


To taka podstawa podstaw lub jak mawiała moja Pani Profesor taka wiedza podręczna, którą rzecz jasna ciągle rozwijamy :)


Ps. a primo dlatego, że według mnie wszystko jest ważne ! :)1039 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page