top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Integracja Sensoryczna, A Spektrum Autyzmu


Autyzm, to zaburzenie neurobiologiczne. Według badań, mózg, u osoby, u której zdiagnozowało autyzm, ma dość nietypową budowę. Różni się wielkością, oraz liczba komórek mózgowych: w móżdżku, którego wpływ widzimy w zaburzeniach motorycznych, językowych, poznawczych. Widoczne są również zmiany genetyczne, które zakłócają prawidłowy rozwój mózgu. Według najnowszej teorii, zaburzonej łączności funkcjonalnej, autyzm utrudnia integrowanie, zgrywanie, oraz synchronizację wzorców efektywnej pracy mózgu.


Trzeba mieć na uwadze, że pod terminem "autyzm", kryje się nie jedno, a całe spektrum zaburzeń autystycznych. Podobnie jest w przypadku zaburzeń przetwarzania sensorycznego, a zaburzeń w uczeniu się. Pojęcie to obejmuje cały wachlarz objawów. W pojęciu szerokim, autyzm, to całościowe zaburzenia rozwoju, które odzwierciedla się w komunikacji werbalnej, niewerbalnej, interakcji społecznej, wyobraźni, czy rozwiązywaniu problemów. Zazwyczaj jest diagnozowany, do ukończenia przez dziecko 3 roku życia, utrudnia również dziecku możliwości uczenia się. Powoduje również, że u Agenta, występują powtarzalność ruchów, wąski repertuar aktywności, oraz zainteresowań.


U dzieci autystycznych występują również zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Zanim padnie diagnoza zerojedynkowa AUTYZM. Warto skonsultować się z terapeutą neurorozwojowym, który specjalizuje się w pracy z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego, a następnie z psychologiem, współpracującym z tymże terapeutą, a który to wykonana przesiewowy test ASRS. Wtedy mamy jasność, czy pracujemy z zaburzeniami OUN, czy warto pogłębić diagnostykę w kierunku spektrum !89 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page