top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Integracja Sensoryczna- Diagnoza Dzieci Do 4 Roku Życia


Dementowanie wieku diagnostycznego Agenta znaleźć możecie tutaj :


A dziś zajmiemy się diagnozą Agentów do 4 roku życia, żebyście wiedzieli, jak to właściwie powinno wyglądać !


W Poradni Pani Pedagog wygląda to następująco :


Dwa spotkania z Naszym Agentem, które obejmują również :


Po Pierwsze Primo

- Wywiad z rodzicami Agenta

U Nas w Poradni jest on bardzo szczegółowy i wyczerpujący.

W końcu im szczegółowiej- tym lepiej ! A dotyczy on funkcjonowania dziecka, w dużym skrócie od poczęcia do obecnego momentu, w każdym z aspektów życia!


Po Drugie Primo

-Kwestionariusz Wywiadu Sensomotorycznego

Pomaga on w rozpoznaniu ewentualnych przesłanek mających na celu trudności dotyczące funkcjonowania OUN. Są to wybrane pytania dotyczące dzieci do 4 roku życia !


Po Trzecie Primo

-Obserwacja Zachowania Dziecka

Bacznie obserwujemy Agenta w swobodnej i planowanej aktywności, jego reakcje na propozycje zadań ruchowych, również tych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do Integracji Sensorycznej.


Po Czwarte Primo

-Obserwacja Kliniczna

czyli sprawdzenie funkcjonowania funkcji neurofizjologicznych, takich jak :

-rozwój lateralizacji

-stopień integracji odruchów pierwotnych, w Poradni Pani Pedagog poszerzony o integrację pozostałych odruchów pierwotnych

-napięcie mięśniowe

-motoryka duża i mała

-praca gałek ocznych

-koordynacja wzrokowo-ruchowa

-planowanie motoryczne

-rejestracja bodźców przedsionkowych

-sprawdzeniu propriocepcji

-postury

-u Nas w Poradni poszerzona o funkcjonowanie słuchu, węchu, smaku, co byśmy mieli całościowy obraz Agenta !


Po Piąte Primo

Spotkanie z rodzicami, które obejmuje :

Przekazanie i omówienie krok po kroku wszystkiego z czego składa się diagnoza, wyników, propozycji indywidualnego planu pracy dla Agenta, a także przekazania i omówienia Dzienniczka Agenta, w którym to zostały stworzone specjalnie dla Niego ćwiczenia ! Czyli tzw. Dieta Sensoryczna.


Pamiętajcie, że u Agentów młodszych wykonujemy tzw. wstępną diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego. Celem Naszych terapeutów jest określenie, czy trudności, które wpływają na funkcjonowanie Agenta mają swoje podłoże właśnie z niewłaściwym przetwarzaniem, rejestrowaniem, integracją bodźców w Obwodowym Układzie Nerwowym ! Tylko gdy, mamy pewność, że "to jest to" może być podjęta właściwa terapia !


Pamiętajcie, że u Agentów, u których nie można przeprowadzić testów np. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,bada się wybranymi próbami z Obserwacji Klinicznej oraz dodatkowymi testami sprawnościowymi.Pamiętajcie też, że terapia Integracji Sensorycznej jest stosowana u Agentów z :

-trudnościami w zachowaniu

-trudnościami w uczeniu się

-autyzmem

-całościowymi zaburzeniami uczenia się

-zespołem Aspergera

-opóźnieniami psychoruchowymi

-chorobami genetycznymi


W Poradni Pani Pedagog również przeprowadzamy konsultacje, na której to oceniamy czy problem związany jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem OUN, czy jego bazę stanowią inne aspekty !210 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page