top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Integracja Sensoryczna- Diagnoza Dzieci Od 4 Roku Życia


Dementowanie wieku diagnostycznego Agenta znaleźć możecie tutaj :


Przebieg diagnozy u Agentów do 4 roku życia znaleźć możecie tutaj :


A dziś zajmiemy się diagnozą procesów Integracji Sensorycznej u Agentów w wieku od 4 roku życia !


W Poradni Pani Pedagog wygląda to następująco :


Dwa spotkania z Naszym Agentem, które obejmują również :


Po Pierwsze Primo

- Wywiad z rodzicami Agenta

U Nas w Poradni jest on bardzo szczegółowy i wyczerpujący. W końcu im szczegółowiej- tym lepiej ! A dotyczy on funkcjonowania dziecka, w dużym skrócie od poczęcia do obecnego momentu, w każdym aspekcie życia!


Po Drugie Primo

-Kwestionariusz Wywiadu Sensomotorycznego

Pomaga on w rozpoznaniu ewentualnych przesłanek mających na celu trudności dotyczące funkcjonowania OUN


Po Trzecie Primo

-Obserwacja Zachowania Dziecka

Bacznie obserwujemy Agenta w swobodnej i planowanej aktywności, jego reakcje na propozycje zadań ruchowych, również tych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do Integracji Sensorycznej.


Po Czwarte Primo

-Obserwacja Kliniczna

czyli sprawdzeniu funkcjonowania funkcji neurofizjologicznych, takich jak :

-rozwój lateralizacji

-stopień integracji odruchów pierwotnych, w Poradni Pani Pedagog poszerzony o integrację pozostałych odruchów pierwotnych

-napięcie mięśniowe

-motoryka duża i mała

-praca gałek ocznych

-koordynacja wzrokowo-ruchowa

-planowanie motoryczne

-rejestracja bodźców przedsionkowych

-sprawdzeniu propriocepcji

-postury

-u Nas w Poradni poszerzona o funkcjonowanie słuchy słuchu, węchu, smaku, co byśmy mieli całościowy obraz Agenta !


Po Piąte Primo

Przeprowadzanie Testów Południowo- Kalifornijskich, które są przeznaczone dla dzieci od 4 roku życia.

Oceniają one :

-planowanie ruchu

-różnicowanie wrażeń dotykowych

-naśladownictwo ruchowe

-równowagę

-koordynację wzrokowo-ruchową

-różnicowanie stron

-płynność i koordynację ruchu

-czucie ciała i pracę ręki.


Po Szóste Primo

Test Praksji na komendę werbalną

Test ten pokazuje umiejętności Agenta dotyczące planowania, organizowania, selekcjonowania i wykonywania nowych umiejętności motorycznych, a także umiejętności poznawcze.


Jedno spotkanie z rodzicami, które obejmuje :

Przekazanie i omówienie krok po kroku wszystkiego z czego składa się diagnoza, wyników, propozycji indywidualnego planu pracy dla Agenta, a także przekazanie i omówienie Dzienniczka Agenta, w którym to zostały stworzone specjalnie dla Niego ćwiczenia ! Czyli tzw. Dieta Sensoryczna.150 wyświetleń0 komentarzy

Kommentarer


bottom of page