top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Integracja Sensoryczna- Funkcjonowanie Społeczne I Emocjonalne


Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, u Naszych Dzieci z SPD- czyli z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, jest niezwykle istotne. Związane jest z tym, co dziecko czuje, do siebie samego, oraz w jakich pozostaje relacjach.

Dlatego Pani Pedagog, pracując wg swojej po części autorskiej metody kładzie ogromny naciski na fajną relację z Agentem ! A potem dostajemy telefony, żeby spotkania były częstsze, bo Agenci tak lubią ze mną ćwiczyć. Ale po co częściej, skoro jesteśmy po rediagnozie i wszystko jest "dograne" :). A teraz konkrety.


*Zła adaptacja:

Agent może nie chcieć poznawać nowych osób, miejsc, gier, zabawek, smaków, zapachów. Może mieć trudności w przechodzeniu z jednej czynności do drugiej. Może być uparty, niewspółpracujący, kiedy trzeba wyjść z domu, przyjść na posiłek, zakończyć oglądanie bajki i rozpocząć naukę. Najmniejsze zmiany w codziennej rutynie, mogą wywoływać zdenerwowanie.


*Problem z przywiązaniem:

U Agenta może występować lęk przed rozstaniem, może być przestraszony, gdy nie ma przy nim obojga lub jednego z rodziców. Z drugiej strony, może unikać opiekunów, nauczycieli, osób ze swojego otoczenia.


*Frustracja:

Agent może szybko rezygnować ze starań, w czasie pracy nad danym zadaniem, a które to zadanie przyszło z łatwością do wykonania jego rówieśnikom. Z drugiej strony, może być perfekcjonistą i denerwować się, gdy coś nie idzie po jego myśli.


*Przyjaźń:

Agent może mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji przyjacielskich, ze względu na to, że ciągle chce dyktować warunki, wygrywać, być najlepszym, zawsze pierwszym. Może być też tak, że chce kontrolować swoje terytorium, nie lubić dzielić się zabawkami.


*Komunikacja:

Która, spędza mi sen z powiek- ale o tym, mogliście już usłyszeć w nagraniach i przeczytać w postach !

Agent może mieć trudności z werbalną artykulacją, doborem słów, pisaniem. Trudno mu wyrazić swoje myśli, uczucia, potrzeby - nie tylko za pomocą słów, ale również niewerbalnie- za pomocą gestów, mowy ciała, wyrazu twarzy.


*Problemy emocjonalne :

Agent może być usztywniony, irracjonalny, nadmiernie wrażliwy na zmiany, stres, podatny na zranienia. Poszukuje uwagi innych osób, za pomocą negatywnych sposobów, przyjmując postawę roszczeniową. Może też wpadać w złość, panikę, bez konkretnego powodu. Może też być nieszczęśliwy, uważać, mówić, że jest głupi, zwariowany, nic nie warty, przegrany, do niczego.


Pamiętajcie, że niska samoocena, jest jednym z mocno widocznych problemów z właściwym przetwarzaniem sensorycznym.


*Problemy z nauką :

Agent może mieć trudności w zapamiętywaniu, przyswajaniu nowych umiejętności i w uczeniu się pojęć. Uważany, jest za bystrego, ale wyniki w nauce są poniżej jego umiejętności.


Warto zapamiętać, że u Agentów z SPD, występują problemy w zachowaniu. Ale większość Agentów z problemami w zachowaniu nie ma SPD. Dlatego tak istotna jest właściwa diagnostyka!


125 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page