top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Integracja Sensoryczna- Zaburzenia Integracji Sensorycznej, A Umiejętności Uczenia Się


Trudności w uczeniu się, czy dyspraksja ? To jest dopiero pytanie !


Zacznijmy od definicji "trudności w uczeniu się".


Po Pierwsze Primo

Trudności w uczeniu się, związane są z : pisaniem, czytaniem, liczeniem, relacjami.


Po Drugie Primo

"Trudności w uczeniu się to neurologiczne zaburzenie przetwarzania informacji wywołujące problemy w opanowaniu umiejętności i strategii akademickich - uczenia się. Zaburzenie pojawia się na jednym z czterech etapów uczenia się :


-wejściu - uzyskaniu informacji przez zmysły

-integracji - przetwarzaniu i interpretowaniu informacji

-zapamiętywaniu - wykorzystywaniu, przechowywaniu, wydobywaniu informacji

-wyjściu- wysyłaniu informacji za pomocą języka i działań motorycznych".


Po Trzecie Primo

Formalność - rozporządzenie

Definiuje ono problemy z uczeniem się, jako "odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno- motorycznego i poznawczego, nieuwarankowane schorzeniami neurologicznymi".


A jak jest w przypadku występowania zaburzeń SPD? Jak prawidłowo zdiagnozować trudności w uczeniu się, a trudności wynikające z zaburzeń przetwarzania sensorycznego ?


Diagnoza SPD, nie stanowi braku umiejętności uczenia się, jednak może prowadzić do ich powstania. Ponieważ może wpływać na umiejętności słuchowe, wzrokowe, ruchowe, a także na umiejętności przetwarzania i porządkowania informacji, pod kątem ważności i przydatności. W przypadku, gdy Agent ma trudności w uczeniu się i ma zdiagnozowane zaburzenia SPD- dyspraksje,które dotyczą bazy Ośrodkowego Układu Nerwowego, wskazaną terapią jest terapia układu nerwowego- uregulowanie i znormalizowanie bazy, której efektem końcowym są umiejętności uczenia się.


Źródełko: moje i C.Kranowitz

112 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page