top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Muzykoterapia- formy zajęćDziś krótko, zwięźle i na temat o tym w jakich formach przeprowadza się muzykoterapię :)


Muzykoterapia może być prowadzona w sposób :


*receptywny

czyli taki, w którym agent jest biernym odbiorcą


*aktywny

czyli taki, w którym agent jest czynnym uczestnikiem


Musimy pamiętać oczywiście, że wszystkie formy i metody są zależne od objawów oraz przebiegu choroby naszego agenta.


Stąd muzykoterapia może mieć formę :


* indywidualną


celem jest rozwój twórczych zdolności agentów - co pozwala na skuteczne przezwyciężenie lęków, a agent poznaje swoje możliwości

i podnosi swoją samoocenę


* grupową


taka forma przypomina grupową psychoterapię- wszyscy agenci ustalają normy i zasady, stawiają sobie cele, a co najważniejsze stanowią dla siebie grupę wsparcia i dochodzi pomiędzy nimi do interakcji


W kolejnym wpisie w tym cyklu pokrótce omówię cele muzykoterapii:)


Źródełko moich materiałów muzykoterapeutycznych ;)


255 wyświetleń2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page