top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Poradyczne Papióry

Zaktualizowano: 30 lis 2021Poradyczne papióry na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)


Zaraz Wam pięknie i ładnie przedstawię jakie papióry wydaje zacna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna.


A więc może ona wydać :


Orzeczenie- ważniejszy, nadrzędny ! dokument. Tak na babski rozum, wybaczcie Szanowni tu zaglądający Panowie :)

Nadrzędny bo jasno mówi, że dziecko ma poważniejsze problemy zdrowotne typu niepełnosprawności. A opinie, nie to, że są podrzędne tylko jak dla mnie mówią o takich lżejszych problemach dziecka typu tam np. zaburzenia uwagi, koncentracji, mowy itd.


Dlatego zacznę od orzeczeń. Wymienię te najważniejsze.


Podobnie zrobię z opiniami. A szczegółom dotyczącym i jednych i drugich poświęcę również osobne wpisy bo jest tego mega dużo :)

A chcę żeby wszystko było jasno, przejrzyście, rzeczowo, pięknie i ładnie opisane, a nie po łebkach :) No więc tak.


PPP wydaje orzeczenia dotyczące :


*kształcenia specjalnego

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy


* nauczania indywidualnego

dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły


* indywidualnego przygotowania przedszkolnego

dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej


* zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim


*orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego, braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, braku potrzeby nauczania indywidualnego, braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego


Piguła orzeczeniowa - czyli co znajdziecie w takim dokumencie :)


Orzeczenie zawiera :


*nazwę i adres poradni

*nr dokumentu, w tym czasami nr k

*nazwiska wnioskodawców czyli rodziców lub opiekunów

*nazwiska członków Zespołu Orzekającego

*dane dziecka

*adres placówki, do której uczęszcza dziecka

*okres na jaki wydaje się orzeczenie

*przyczyny wydania orzeczenia

*diagnozę w tym info o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka

*zalecenia

*uzasadnienie


Najważniejsza część czyli ZALECENIA bo placówka musi je realizować :)


Zalecenia wskazują :


*warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych


*cele rozwojowe - realizowane w czasie zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, ppp


*wszystkie możliwe formy kształcenia


*potrzebę realizacji zajęć 1-1 z nauczycielem lub w grupie do 5 osób


*niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne


*działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka


*sposoby oceny efektów realizacji wszystkich tych zaleceń przez placówkę


Orzeczenie wydaje się w 3 egzemplarzach
Mam nadzieje, że teraz już Wam trochę rozjaśniłam ogólne założenia orzeczeń poradycznych :)


Tak jak wspomniałam w kolejnych postach z tego cyklu krok po kroku będę Wam przybliżać te wszystkie papióry ;)Ps. Zdjęcie oczywiście pół żartem, pół serio ;)


bo trzeba mieć dystans! ;)

713 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page