top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Poradyczny Misz-Masz


Zmiany, zmiany, zmiany !

Zgodnie z zapowiedzią pora na obszeeerny post na temat zmian w klasyfikacji

ICD-11 dotyczących zaburzeń neurorozwojowych !


*Po pierwsze primo w nowy i uporządkowany podział zaburzeń, który obejmuje 7 grup!


  1. Zaburzenia rozwoju intelektualnego (disorders od intellectual development)

  2. Rozwojowe zaburzenia mowy i języka ( developmental speech or language disorders)

  3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders)

  4. Rozwojowe zaburzenia uczenia się (developmental learning disorders)

  5. Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej ( developmental motor coordination disorder)

  6. Zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (attention deficyt hiperactivity disorder)

  7. Stereotypie ruchowe ( stereotyped movement disorder)

I właśnie zaburzeniom ze spektrum autyzmu poświęcę ten post !


*Po drugie primo nie ma autyzmu- jest spektrum autyzmu !Jak można zobaczyć na obrazku powyżej, każdy z kodów spektrum autyzmu

od razu opisuje charakterystyczne cechy, trudności, które są dominujące

w funkcjonowaniu osoby.

Cechy te, dotyczą wystąpienia zaburzeń rozwoju intelektualnego

i/lub upośledzenia czynnościowego języka, czy też brak języka funkcjonalnego.

Diagnozy spektrum autyzmu pokazują, że może on się objawiać w różniasty sposób jeśli chodzi o funkcjonowanie tych osób.

Osoby te mogą mieć :

-uporczywe deficyty w zdolności nawiązywania i podtrzymywania interakcji społecznych i komunikacji społecznej

-skłonność do ograniczonych, powtarzalnych oraz nieelastycznych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby.


*Po trzecie primo

Według angielskiego tłumaczenia WHO, w nowej klasyfikacji, początek zaburzenia występuje w okresie rozwojowym, który przypada na wczesne dzieciństwo.

Z kolei kompletne objawy spektrum w pełni mogą pojawić się dopiero

w późniejszym czasie, zwłaszcza, gdy społeczeństwo ma coraz to, większe wymagania, niestety, nieadekwatne do ograniczonych możliwości dziecka.

Zaburzenia te, są dość znaczne oraz powodują problemy osobiste, rodzinne, społeczne, edukacyjne, zawodowe, czy też deficyty w ważnych dla danej osoby obszarach.

Wg. definicji są one dominującą zazwyczaj cechą funkcjonowania, która jest zauważalna we wszystkiego rodzaju społeczeństwach ( choć biorąc pod uwagę np. sytuację społeczną, edukacyjną, mogą się od siebie różnić).

Osoby, ze spektrum autyzmu prezentują pełen zakres funkcjonowania intelektualnych oraz zdolności językowych.

Wspomnę Wam tylko, że dość podobnie zostały przedstawione zaburzenia związane z deficytami uwagi oraz nadpobudliwością.

Nazwy tych podkategorii odwołują się do największych problemów, które są dominujące w tzw. obrazie klinicznym zaburzenia ( nazywanego przez większą część specjalistów ADHD). Przedstawione zostały główne objawy dominowania deficytu :

- uwagi

-ruchliwości

-impulsywności.


Dzięki temu mamy więcej informacji o tym, z czym dana osoba się boryka !


Pamiętajcie !

Póki co nie ma ( jeszcze) polskiego przyjętego tłumaczenia tej klasyfikacji !

Więc póki co, teoretycznie jeszcze obowiązuje Nas klasyfikacja ICD-10!


Źródło :
349 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page