top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Poradyczny Misz- Masz- Nauczyciele Wspomagający

Zaktualizowano: 27 lis 2021


Nauczyciele Wspomagający! Dzisiaj zgodnie z moimi obietnicami będzie cały post poświęcony IM! :)


W związku z tym, że sama pracowałam jako nauczyciel wspomagający chciałabym się z Wam podzielić moimi złoto- platynowymi radami/ wskazówkami, które u mnie się sprawdziły ! Dowiecie się, jak się przygotować do pełnienia tej funkcji, jak stymulować, oraz na co zwrócić troochę większą uwagę !


Złoto - platynowe rady PaniPedagog :

*Współpraca pomiędzy nauczycielem wspomagającym, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia/wychowawcą/ specami czyli :

-wspólne ustalenie zasad działania, które będą dawać efektywną współpracę

-dopasowanie się do stylu pracy wychowawcy/nauczycieli przez stawanie się osobą niezauważalną, ale przy tym pomocną !

-zapoznanie nauczycieli z aktualnie stosowanymi metodami terapii w pracy

z dzieckiem

-stworzenie wspólnie programu terapeutyczno-edukacyjnego, który będzie zarówno realizowany w domu, jak i w placówce

-ustalenie takich samych form działania w związku z zachowaniem Agenta spowodowanego zaburzeniem

-wyjaśnianie zachowań Agenta- przyczyna i przewidziany skutek

-pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami, które zakłócają tok lekcji np. wyjście z Agentem z sali

- wyjaśnianie nauczycielom jak należy odbierać i interpretować sygnały, które nadaje Agent


*Praca z Agentem czyli :

-aranżacja otoczenia- właściwa tzn. trzeba się pozbyć nadmiernych

i rozpraszających bodźców tak, aby Agent w takim otoczeniu czuł się bezpiecznie np. dobór miejsca w ławce, porządek na ławce, kącik wyciszający -wtedy kącik jest też dla innych Agentów !

-dążenia do tego, aby bodźcem, który wpływa na pożądane i właściwa zachowanie było polecenie nauczyciela, który prowadzi zajęcia

-wypracowanie sposobu komunikacji i ukierunkowania uwagi na osoby wchodzące

w interakcje z Agentem

-uczenie rozumienia odbieranych przez Agenta sygnałów z otoczenia

i odpowiedniej reakcji na nie

- eliminacja zachowań, które mogą zakłócać naukę np. rytuały, stereotypie

czy zachowania opozycyjne

-angażowanie w życie klasy/grup/placówki

-nie jesteśmy sekretarką/sekretarzem bo Nasz Agent nic nie będzie robił! Wspomagajmy i uczmy samodzielności-nie zastępujmy !


*Współpraca z klasą/grupą czyli :

-przedstawienie roli nauczyciela wspomagającego w grupie/klasie -w formie

dostosowanej do poziomu rozwojowego grupy/klasy

-przygotowanie środowiska placówkowego na przyjęcie ucznia

z niepełnosprawnością/zaburzeniem

-rozwijaniu pełnego udziału Agenta w życie grupy/klasy

-aranżowanie gier i zabaw integracyjnych

-zachęcenie pozostałych Agentów do kontaktu z Agentem

-tłumaczenie Agentom, na czym polegają tzw. niegrzeczne zachowania Agenta

i wskazywaniem odpowiedniej reakcji na nie


*Współpraca z rodzicami czyli

-stały kontakt z rodzicami

-bycie na bieżąco w tym, co się dzieje u Agenta w placówce i w domu

-wzajemna wymiana spostrzeżeń /uwaga w celu poprawy funkcjonowania Agenta


Dokumentacja !


Nie ma jasno określonych dokumentów, które musimy prowadzić ! Mogą być określone jednak w placówkowych statutach lub w innych papiórach sporządzonych na tą okazję! :).


Pamiętajcie !

Warto prowadzić zeszyt/notatnik, w którym :

-stworzymy profil Agenta- info z papiórów

-mamy potwierdzenia kontaktów, ustaleń z rodzicami

-mamy WOPFU- co najmniej dwa w roku mamy te papoóry mieć !

-mamy IPET


Długo - ale konkretnie i na temat ! A teraz- idźcie WSPOMAGAĆ SWOICH AGENTÓW :)!2597 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page