top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Poradyczny Papióry-Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego

Zaktualizowano: 30 lis 2021No i mamy konkrety ! Jak zapowiadałam ! Zaczynam grubo bo od samego Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Dlaczego od niego ? Bo jest ono najczęstszym orzeczeniem. Do dzieła ! :)


Podstawa Prawna :

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r.w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743) obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.


Co zawiera ?

*nazwę i adres poradni

*nr dokumentu czasami też nr k.

*nazwiska wnioskodawców ( czyli rodziców/ opiekunów dziecka)

*nazwiska członków Zespołu Orzekającego

*dane dziecka

*adres szkoły, przedszkola, placówki, do której uczęszcza dziecko


*okres, na jaki wydaje się orzeczenie


czyli zasługuje na podkreślenie i pogrubienie i inne upiększenie bo jest to dość ważne info! Musimy patrzeć, szczególnie w SP,do kiedy obowiązuje i czy nie ma podanej daty badania kolejnego. Bo w przedszkolach z reguły jest na cały etap edukacyjny


*przyczynę/ przyczyny wydania orzeczenia

*diagnozę (w tym info o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka)


*zalecenia - znowu je pogrubię !


*uzasadnienie


Zalecenia czyli takie clue orzeczenia!


Pamiętajcie, że placówka ma/ musi je realizować i koniec !


No wiadomo, że im bardziej precyzyjne, dokładniejsze tym oczywiście lepiej dla dziecka :)

Zalecenia w orzeczeniu mówią o :


*warunkach i formy wsparcia, które będą umożliwiać realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszego dziecka. Mówią też o konieczności wspierania go przez dodatkowo zatrudnioną kadrę ( wskazują zakres wsparcia, nie godziny póki co)


*cele rozwojowe, które mają być realizowane właśnie podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, czy też z zakresu ppp. Opisane są też formy takiej pomocy i rodzaje zajęć z zakresu rewalidacji


Najpierw cele, potem formy ! Jest to ważne dla rodziców :)


*wszystkie możliwe i dostępne formy kształcenia

Najkorzystniejsza forma jest wskazana przez Zespół Orzekający lecz są też podane formy, które były by odpowiednie dla dziecka


Alee to do rodziców/ opiekunów należy decyzja dotycząca wyboru placówki, do której będzie uczęszczało dziecko


* potrzebę realizacji zajęć wybranych jeden na jeden z nauczycielem lub w grupie do 5 osób wraz z uzasadnieniem tej decyzji


Ma to częściowo zastąpić nauczanie indywidualne


*sprzęcie potrzebnym w procesie kształcenia i edukacji, o środkach dydaktycznych, w tym o technologii informacyjno-komunikacyjnej


*działaniach, która mają poprawić funkcjonowanie dziecka, jego udziale w życiu placówki, czy też działaniach ukierunkowanych, które mają wspierać rodziców


*sposobach oceny efektywności realizacji wszystkich tych zaleceń, które ma obowiązek wykonywać dana placówka


Piguła Orzeczenia o Kształceniu Specjalnym gotowa ! ;)1271 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page