top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Promowany niepromowany? – oto jest pytanieMiało być o czymś innym, ale wiecie już co i jak. Więc przejdźmy do rzeczy :).

Dajmy na to jesteście wychowawcą agenta dajmy na to pierwsza klasa szkoły podstawowej dajmy na to, zbliża się koniec roku i już wiecie, że ów agent za nic w świecie nie będzie promowany do klasy drugiej, dajmy na to rodzice też coś nie bardzo chcą się zgodzić na to, że ich dziecko nie przejdzie dalej i ciągłe pytania – ale jak to on ma nie zdać przecież to pierwsza klasa ? I tak w kółko i tak w kółko.

Fajnie jest, gdy macie rodziców współpracujących, fajnie jest, gdy dziecko ma opinie / orzeczenie bo mamy „podstawę papiórkową”, że dla dobra dziecka dobrze będzie jeśli powtórzy klasę. ( oczywiście wzięte w cudzysłów bo wiadomo co jest podstawą ). Okej. Wtedy jest spoko. Ale co wtedy, gdy dziecko nie ma ów „podstawy papiórkowej”, rodzice nie współpracują ? Co może zrobić wychowawca, dyrektor i czy w ogóle na życzenie rodzica dziecko ma zdać i już.

Otóż sprawa wygląda następująco według art. 44o ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm. nigdzie nie jest napisane, że uczeń realizuje obowiązek szkolny tylko raz. Mówi o tym też, że w wyjątkowych przypadkach na niepromowanie ucznia na etapie edukacji wczesnoszkolnej nie jest potrzebna żadna zgoda rodziców czy tez kuratora oświaty gdy wniosek o niepromowanie złożył wychowawca klasy. Z kolei może być też tak, że jeśli dyrektor uznał, że przepis ten został naruszony a co za tym idzie rada pedagogiczna nieprawidłowo orzekła, że poziom takiego delikwenta zarówno rozwoju oraz jego osiągnięć w minionym roku albo jego stan zdrowia no nie rokują na to, żeby on to wszystko nadrobił i wyrównał w następnej klasie to wtedy sprawdza on czy zastrzeżenia rodziców ucznia zostały wniesione w ciągu dwóch dni od zakończenia zajęć dydaktycznych. Jeżeli zastrzeżenia, a co za tym idzie wniosek rodziców, że ktoś coś źle ocenił został złożony w terminie to dyrektor natychmiast powołuje trzyosobową komisję ( przewodniczący- dyrektor lub inny przez niego wyznaczony nauczyciel oraz dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). I wtedy komisja przeprowadza sprawdzian wiedzy i umiejętności naszego delikwenta i ustali większością głosów roczną ocenę klasyfikacyjną- mają na to pięć dni od wpłynięcia wniosku § 17 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1534.

Z kolei ciekawostka : wiecie, że dyrektor nie może samodzielnie zmienić lub uchylić decyzji rady pedagogicznej dotyczącej niepromowania ucznia ? Bo nie ma takiego przepisu dającego mu taką moc.

Dwa razy miałam do czynienia z niepromowaniem dziecka w klasie I-III. I wiecie co, rodzice , gdy się z nimi normalnie usiadło i porozmawiało jak ludź z ludziem wiedzieli, że chcemy dla dziecka jak najlepiej i „ nie zdani" nie jest wstydem. Z kolei za drugim razem rozmowa ludzia z ludziem nie przyniosła tego, co powinna przynieść. Nie obyło się bez komisji ale w następnym roku szkolnym ów rodzic przyznał rację nauczycielom i późniejsze rozmowy ludzia z ludziem przynosiły to, co miały przynosić.

Także rozmawiajmy jak ludź z ludziem! ;).

Warto zapisać bo i tak nikt tego nie zapamięta :

art. 44o ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.

§ 17 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1534.

308 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page