top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Zaburzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego- Dwa Mechanizmy Wzroku


Zmysł wzroku posiada dwa mechanizmy: obronny, oraz różnicujący.

Obronny- dotyczy pierwotnej funkcji wzroku, czyli ochrona przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Jest tu widoczna relacja bodziec świetlny- mimowolna reakcja, bez udziału świadomości. Uaktywnia przejrzyste widzenie otoczenia, by móc wywnioskować, czy zostać w danym miejscu, czy uciec.

Główne procesy wzrokowe, które są możliwe bez udziału świadomości:

  • przejrzystość widzenia- od ogółu do szczegółu

  • przystosowawczość w płynnym przejściu od jasnego światła do ciemności i odwrotnie

  • inkulturacja, która umożliwia widzenia z bliży i dali

  • widzenie dwuoczne, które umożliwia w mózgu, zgranie obrazu pojawiającego się w dwojgu oczu w tym samym momencie

  • lokalizacja poruszających się osób i przedmiotów

  • umiejętności okoruchowe, czyli zdolność skupienia uwagi na danym obiekcie – fiksacja, wodzenie oczami za poruszającymi się stałymi i niestałymi elementami- ruch wodzący.Prawa autorskie zastrzeżone :)


28 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page