top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Zaburzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego- Układ Słuchowy i Jego Produkty Końcowe- JĘZYK


Język, z kolei polega na logicznym i selektywnym doborze słów, określających rzeczy i osoby. Stanowi swoisty szyfr, który pozwala na rozkodowywanie wyjaśnień słów i ich znaczeń, oraz umożliwia komunikację z innymi osobami.


Możemy go podzielić na dwie kategorie:

  • Język receptywny- zewnętrzny, to wszystkie wrażenie dźwiękowe, których źródło dźwięku znajduje się poza ciałem. Jest to min. słuchanie, gdy ktoś mówi, czytanie, odgłosy pochodzące z otaczającej przestrzeni.


  • Język ekspresywny- wewnętrzny, to wszystkie wrażenia dźwiękowe, które pochodzą z wnętrza ciała. Jest to min. mowa, śpiew, dźwięki burczącego brzucha.


Prawa autorskie zastrzeżone :)

49 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page