top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Zaburzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego- Układ Wzrokowy- Widzenie, A Zmysł Wzroku


W ośrodkowym układzie nerwowym, zmysł wzroku, wykształcił się najpóźniej

To zmysł węchu, znajdujący się w układzie limbicznym spełniał największe znaczenie.


Widzenie i zmysł wzroku, to różniące się od siebie struktury. Zmysł wzroku rozwija się w toku rozwoju dziecka.

Nadawanie znaczenia temu, co obserwujemy to dobrze zintegrowany oun. Przedsionek i czucie głębokie mają wpływ na funkcjonowanie zmysłu wzroku. Kiedy dziecko wykonuje aktywności motoryczne, wymagające utrzymywania równowagi oraz przemieszczenia ciała, mimowolnie wprawia w ruchomość gałki oczne. Kiedy wykonujemy ruchy drobne, wymagające skupienia, precyzji i płynności, gałki oczne muszą współdziać i podążać za wykonywanymi aktywnościami, scalając oba obrazy widoczne w dwóch gałkach ocznych w jednej wyraźny obraz.


Prawa autorskie zastrzeżone :)100 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page