top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Zaburzenia Przetwarzana Sensorycznego, A Mutyzm Wybiórczy


Mutyzm wybiórczy, jest zaburzeniem lękowym, który jest związany z wiekiem dziecięcym. Objawem jest niemożność dziecka, do swobodnego mówienia, komunikowania się w konkretnych miejscach (szkoła, przedszkole, dom przyjaciela), w których to wymagane jest, aby Agent odpowiadał na pytania, oraz brał udział w rozmowach. Agent z mutyzmem wybiórczym, potrafi mówić, w miejscach, w których czuje się swobodnie, oraz bezpiecznie (dom).


Mając na uwadze, nie tylko, osłabiający dziecko lęk społeczny, warto wziąć pod uwagę całościowe zachowanie i funkcjonowanie codzienne Agenta, które to wiążę się z odpowiedziami adaptacyjnymi. Wiem, z praktyki, że dzieci z mutyzmem, często poszukują wrażeń sensorycznych np. długie huśtanie na huśtawce, czy kręcenie na karuzeli, przy jednoczesnym unikaniu wybiórczych bodźców.


Trudności związane z przetwarzaniem sensorycznym, odgrywają kluczową rolę w powstawaniu przytłaczjącego lęku, niepokoju, które każe dziecku, wycofywać się, oraz nie mówić. Skutecznym sposobem, wiem, z praktycznej pracy z Agentami, w celu "wydobycia" na zewnątrz, słów, które w nich są, jest ukierunkowanie pracy przede wszystkim na właściwą diagnostykę przetwarzania sensorycznego, oraz odpowiednią do ich potrzeb pracę terapeutyczną.


Źródełko moje i C.K. Kranowitz

160 wyświetleń0 komentarzy

ความคิดเห็น


bottom of page