Pogotowie Pedagogiczne
hands-4884745_1920(1).jpg

Pogotowie Pedagogiczne powstało z myślą o Waszych dzieciach i o Was. Bo w terapii i pracy z dzieckiem niezwykle ważna jest współpraca z Wami, rodzicami i opiekunami :).

 

Gdy zauważasz, że :

 

* z Twoim dzieckiem dzieje się coś złego, nie rozwija się prawidłowo oraz występują zaburzenia w jego rozwoju.

 

Gdy Twoje dziecko posiada :

*opinie psychologiczno- pedagogiczną wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

*opinie pedagogiczną wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

*orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

* orzeczenie o niepełnosprawności

 

Gdy jesteś :

 

*świadomym, otwartym na współpracę rodzicem, opiekunem, który chce bardziej wspierać  rozwój swojego dziecka 

 

Gdy widzisz :

 

*że dotychczasowa terapeutyczna praca z dzieckiem nie przynosi rezultatów

 

Skontaktuj się ze mną a razem damy radę ! : )

 

Oferuje terapię i zajęcia z dojazdem do Twojego dziecka na terenie Zagłębia i Śląska.

 

Diagnozy, terapie i zajęcia oferowane :

 

 *Diagnoza gotowości szkolnej

*Diagnoza lateralizacji

*Diagnoza przesiewowa wzroku

 

* Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

* Diagnoza i terapia ręki i zaburzeń grafomotorycznych

 

* Diagnoza i terapia dziecka ze spectrum autyzmu

 

*Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym

 

*Terapia dziecka z afazją motoryczną/ ruchową

 

*Terapia dziecka z Zespołem Jouberta

 

*Terapia dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

 

*Terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

 

*Terapia dziecka z Zespołem Downa

 

* Terapia dziecka z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi

 

*Działania wspomagające dla dziecka z  mózgowym porażeniem dziecięcym

 

*Rewalidacja

 

*Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

*Diagnoza i terapia tyflopedagogiczna

 

*Trening Umiejętności Społecznych

 

*Muzykoterapia

*Prowadzę również szkolenia w wersji stacjonarnej i on-line z wyżej wymienionej tematyki. 

W swojej pracy wykorzystuje również min.  komunikację alternatywną AAC, a większość pomocy wykonuje samodzielnie, no prawie samodzielnie, co sprzyja lepszej stymulacji zaburzonych obszarów.

 

Udzielam również porad i konsultacji dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów z wyżej wymienionych obszarów terapeutycznych.

Zajęcia, konsultacje i porady są możliwe w wersji spotkań indywidualnych, grupowych, spotkań on-line lub mogą mieć formę rozmowy telefonicznej lub mailowej :).

Zajmuję się również pomocą przy tworzeniu dokumentacji dla rodzica, opiekuna, nauczyciela, terapeuty :).

Jak widać trochę tego jest, a daje słowo, że na tym nie spoczęłam ! :).

 

Do każdego dziecka, rodzica, opiekuna, terapeuty i nauczyciela, czy problemu,  który razem będziemy rozwiązywać,  podchodzę indywidualnie dlatego każda udzielana przeze mnie pomoc wyceniana jest indywidualnie.

W terapii i udzielanej pomocy ważna jest dla mnie praca i współpraca :).

Wszelkie pytania dotyczące wymienionych wyżej konsultacji i terapii proszę kierować na  :

 

        *adres mailowy :  pani.pedagog@interia.pl

            *formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie                          *jak również na facebook.com/panipedaqoq