top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Agent ze spektrum autyzmu-jak wygląda diagnoza ?

Zaktualizowano: 6 mar 2021Teorie dotyczącą spektrum autyzmu znajdzie o - tu :)- https://www.panipedagog.com/post/pare-s%C5%82%C3%B3w-o-spectrum-autyzmu


A teraz czas na praktykę !


Musimy pamiętać, wiedzieć, że na diagnozę składają się następujące elementy :


*wywiad z rodzicami/opiekunami Agenta


*obserwacja Agenta


*analiza innych nazwijmy to źródeł


czyli


-opinie nauczycieli, wychowawców, speców, którzy pracują z Naszym Agentem


-filmiki, na których widać zachowanie w różnych sytuacjach Naszego Agenta


*dodatkowa diagnostyka, aby wykluczyć inne przyczyny ( nie u wszystkich Agentów są przeprowadzane)


Przejdźmy do konkretów !


* Gdzie dokonuje się diagnostyki spektrum?


W poradniach psychologiczno-pedagogicznych, albo w prywatnych ośrodkach diagnostyczno- terapeutycznych, które zajmują się diagnozowaniem Agentów w spektrum


* Kto diagnozuje spektrum ?


Psychiatra plus zespół speców czyli pedagog specjalny, logopeda, psycholog


*Jak wygląda diagnoza ?


Diagnostyki dokonuje się na podstawie przede wszystkim obserwacji Agenta i wywiadu z rodzicami/opiekunami oraz na podstawie wypełnionych kwestionariuszy.


Gdy rodzice/opiekunowie zgłaszają niepokojące ich zachowania Agenta to zespół, który diagnozuje może zaproponować również spotkanie z neurologiem, rehabilitantem, neurologopedą lub zaproponować badania genetyczne.


Ważne są również dodatkowe źródła- typu nagrania zachowań Agenta w różnych sytuacjach. Daje to diagnostą większą

wiedzę o Agencie ! Wiem, co mówię ! Takie nagrania doskonale pokazują zachowania Agenta i pomagają lepiej zdiagnozować !


Tyle w teorii ! Teraz praktyka ! :)


*Część pierwsza


Spotkanie z rodzicami/opiekunami czyli wywiad


Dotyczy on przede wszystkim faz rozwojowych Agenta, niepokojących zachowań, które zauważyli rodzice. Ważne, aby pytania i odpowiedzi były szczegółowe i prawdzie ! W końcu gadamy po to, aby pomóc Agentowi ! Nawet mało istotne szczegóły mogą być mega ważne ! Więc mówmy wszystko ! :) Może ono trwać od 2 do 5 godzin

*Część druga


Obserwacja Agenta


Spece dokonują obserwacji w czasie zabaw, zadań czyli aktywności. Podczas ich wykonywania bacznie obserwują

zachowania Agenta.


Zwraca się uwagę nie tylko na zachowania podczas wykonywanych aktywności, ale również na to jak Agent reaguje, gdy zostanie sam, gdy komunikuje się z obcymi osobami.


Z reguły używa się obserwację diagnostyczną ADOS-2- bo pozwala bardziej szczegółowo dokonywać właściwej obserwacji Agenta.


*Dodatkowa diagnostyka - badania zalecane w procesie diagnostyki pod względem spektrum


-przesiewowe badanie testem M-CHAT- wykonują go rodzice/opiekunowie Agenta


–badanie genetyczne - jeśli jest podejrzenie zespołu genetycznego typu Zespół Retta czy łamliwego chromosomu X


-badanie wzroku, słuchu - żeby sprawdzić czy zachowanie jest jest skutkiem ubocznym deficytów w tym zakresie


-badanie testem ADOS-2- diagnoza spektrum


-testy oceniające rozwój Agenta np. PEP-R


-konsultacje z innymi specami np. z neurologiem i badanie EEG- wykluczenie epilepsji


Co dalej ?


Po przeprowadzonym wywiadzie, obserwacji, analizie innych źródeł i (opcjonalnym) wykonaniu dodatkowych badań rodzice/ opiekunowie są zapraszani na spotkanie. Podczas tego spotkania omawiane są wyniki diagnozy i zaproponowane jest dalsze działanie !

Mam nadzieje, że trochę przybliżyłam Wam diagnozę spektrum i jej etapy ! :) Metody pracy z Agentami ze spektrum już wkrótce ! :)
1661 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page