top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Cykl Poradyczne PapióryByło o ustawie rewalidacyjnej, że tak powiem, o zajęciach wchodzących w skład zajęć rewalidacyjnych, a nawet o różnicach pomiędzy rewalidacją, a terapią pedagogiczną. A nie było mowy o samej w sobie rewalidacji !

Ale wiecie, co się odwlecze to nie uciecze ;).A teraz konkrety ! ;)


Dla kogo ?

Zajęcia rewalidacyjne organizuje się właśnie dla Agentów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Ile czasu przysługuje Agentowi ?

W tygodniu - 2 godziny.

W oddziale specjalnym - 8 godzin, 10 lub 12 godzin- to zależy od typu placówki.


Czas trwania ?

Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut.


Kto prowadzi zajęcia ?

Każdy spec lub nauczyciel mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.


Rewalidacja - co to znaczy ?

Słowa łacińskie re- znów i validus- mocny - oznaczają, że nadrzędnym celem jest ponowne przywracanie Agentowi pełnej sprawności. To proces wychowawczy, ma zaplanowane cele, bierze pod uwagę teorię i praktykę skierowaną na Agenta z niepełnosprawnością.


W skrócie i po polskiemu : celem jest wyrównywanie braków i stymulowanie mocnych stron Naszego Agenta ! :) i metoda step by step czyli, gdy Nasz Agent opanował pewną wiedzę i umiejętności to przechodzimy dalej :)!


O czym trzeba pamiętać ?

* Kompensacja - wyrównywanie przez zastępowanie zaburzonych funkcji.

*Korekta- optymalne korygowanie zaburzonych funkcji Agenta.

* Usprawnianie maksymalne - rozwijanie, usprawnianie tych wszystkich funkcji Agenta psychicznych i fizycznych, które są mocne, silne i najmniej zaburzone.


A w następnym poście z tego cyklu będzie o zasadach rewalidacji ! ;)1920 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page