top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Integracja Sensoryczna-Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego, A Dysleksja


Dysleksja, dotyczy trudności związanych z pisaniem i czytaniem.

Zaburzenie to, często jest niezależne od inteligencji oraz motywacji.

Dysleksja dotyczy :

-zaburzeń neurologicznych

-zaburzeń dziedzicznych

-specyficznych trudności w uczeniu się

-zespołu cech, które mogą wystąpić u danych Agentów, w różnym stopniu nasilenia.

Musimy wziąć pod uwagę, że na umiejętność czytania, wpływają bodźce wzrokowe, słuchowe, a także ruch. Cały problem polega na przetwarzaniu w tym samym czasie wszystkich tych wrażeń, przez poszczególne części mózgu. Jeżeli czytane litery, nie zgrywają się i nie synchronizują się, jest niemożliwe, ich właściwe i automatyczne rozpoznanie i przeczytanie.

Agentom, którzy mają trudności, o których wspominam powyżej potrzebna jest konsultacja i właściwa diagnostyka przeprowadzona przez terapeutę neurorozwojowego, pracującego z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego, oraz właściwie prowadzona terapia i praca domowa, ukierunkowana na stymulację bazowych systemów OUN, bez prawidłowego przejścia 6 poziomów integracji bodźców nie może powstać umiejętność uczenia się.

184 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page