top of page
  • Zdjęcie autoraPaniPedagog

Zaburzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego- Układ Słuchowy- Kształtowanie


Układ słuchowy, w przeciwieństwie do układu wzrokowego, tworzy się na wczesnym etapie życia płodowego. Kształtuje się zaś sukcesywnie. Umiejętności percepcji wzrokowej, powstają w późniejszym etapie. Jego rozwój jest bardzo dynamicznych.

Odbiór dźwięków, to umiejętność nabyta, nie można się jej wyuczyć. Albo posiadamy tę możliwość, albo nie.

Już w czwartym tygodniu, od momentu zapłodnienia, u płodu, pojawiają się pęcherzyki słuchowe, które kształtują otocystę. Pomiędzy piątym, a dziesiątym tygodniem, powstaje przewód ślimakowy, który dojrzewa w przedziale od dziesiątego, do dwudziestego tygodnia. W końcowym tym okresie, dochodzi do utworzenia synaps, pomiędzy komórkami w ślimaku, a pierwszymi komórkami przewodu słuchowego.

Percepcja słuchowa, rozwija się w ostatnim trymestrze ciąży, a doskonali do dwóch lat od urodzenia. Jednak na jej rozwój odziaływuje tempo procesu mielinizacji komórek słuchowych. Do której dochodzi, już we wczesnym okresie zarodkowym. W dwudziestym czwartym tygodniu, mielinizacja dotyczy każdego z ośrodków, mających udział w transportowaniu fal słuchowych. Za wyjątkiem ośrodków, znajdujących się we wzgórzu słuchowym, których osłonki mielinowe, aż do ukończenia trzeciego roku życia mają czas się utworzyć.

Właściwe rozwinięta percepcja słuchowa, wraz z układem przedsionkowym, odzwierciedla się w możliwości słyszenia, widzenia, utrzymywania równowagi, koordynacji obustronnej, rozwoju małej i dużej motoryki, mówienia, oddychania, tworzenia relacji międzyludzkich, umiejętności uczenia się.


Prawa autorskie zastrzeżone :)

56 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page